Strona testowa - zaczynamy odliczanie 

K O N K U R S W dniu 07 lutego 2012r. Wójt Gminy Bierawa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2012 zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz mniejszości...
więcej...

Test Netkoncept
45-801 Opole | ul. Partyzancka 5a | IOD | tel. 77545 30 60
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe