Strona testowa - zaczynamy odliczanie 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZP.271.IR.7021.5.2011 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie "Adaptacja budynku byłego żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu...
więcej...

Test Netkoncept
45-801 Opole | ul. Partyzancka 5a | IOD | tel. 77545 30 60
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe