Strona testowa - zaczynamy odliczanie 

JPEGszkoła muzyczna

JPEGSDC13244.jpeg

JPEGSDC13245.jpeg

JPEGSDC13246.jpeg

JPEGSDC13247.jpeg

Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Leśnicy jest jedną z nielicznych tego typu szkół w kraju, dla których organem prowadzącym jest gmina.

Działalność swoją rozpoczęła z dniem 01.09.1993 roku w budynku leśnickiego kina. Inicjatywa powstania tej placówki zrodziła się w wyniku dużego zapotrzebowania środowiska lokalnego na kształcenie dzieci i młodzieży w kierunku muzycznym. Głównym orędownikiem powstania szkoły stał się burmistrz Leśnicy Hubert Kurzał, którego w realizacji pomysłu wspierała dyrektor Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji, Gizela Szendzielorz.

W pierwszym roku istnienia placówki naukę podjęło 33 uczniów, którzy pod okiem 6 nauczycieli zgłębiali tajniki gry na instrumentach muzycznych. Dyrektorem szkoły został Pan Krystian Gajda, który pełni tę funkcję do dzisiejszego dnia.

Dwadzieścia lat działalności szkoły to nieustanny jej rozwój. Zwiększa się liczba uczniów, pracuje więcej nauczycieli, powstaje szereg zespołów kameralnych, chór oraz orkiestra. Od początku istnienia szkoła czynnie uczestniczy w życiu kulturalnym gminy, współpracując na tym polu z szeregiem instytucji takich jak Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji, Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców. Na polu dydaktycznym szkoła prowadzi szeroką współpracę z innymi tego rodzaju placówkami regionu opolskiego.

W 2001 roku nawiązuje się ścisła współpraca szkoły z Młodzieżową Orkiestrą Dętą gminy Leśnica, która trwa do dziś. W roku 2002, dzięki staraniom władz samorządowych, leśnicka szkoła otrzymuje nowe pomieszczenia w wybudowanym Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajobrazu Historycznego.

Działalność szkoły obfituje w szereg koncertów, występów, popisów. Nasi uczniowie zdobywają wiele nagród, wyróżnień na różnego rodzaju konkursach, przeglądach i przesłuchaniach...

Skycms Demo
45-801 Opole | ul. Partyzancka 5a | tel. 77545 30 60
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe