Strona testowa - zaczynamy odliczanie 

DECYZJA STAROSTY OLESKIEGO - w sprawie udzielenia pozwolenia wodno-prawnego na szczególne korzystanie z wód

DECYZJA STAROSTY OLESKIEGO - w sprawie udzielenia pozwolenia wodno-prawnego na szczególne korzystanie z wóda w szczególności na pobór i korzystanie z wód powierzchniowych rzeki Łomnicy w miejscowości Borki Wielkie

1970-01-01 01:00:00Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu multimedialnego, komputerowego i oprogramowania do pracowni dydaktycznych w szkołach biorących udział w projekcie pn. Eksperyment – najlepsza droga do wiedzy II

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu multimedialnego, komputerowego i oprogramowania do pracowni dydaktycznych w szkołach biorących udział w projekcie pn. Eksperyment – najlepsza droga do wiedzy II

1970-01-01 01:00:00Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia do pracowni dydaktycznych w szkołach biorących udział w projekcie pn. Eksperyment – najlepsza droga do wiedzy II

Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia do pracowni dydaktycznych w szkołach biorących udział w projekcie pn. Eksperyment – najlepsza droga do wiedzy II

1970-01-01 01:00:00Czytaj więcej

Informacja o zgłoszeniach dotyczących budowy:

- wolno stojących budynków mieszkalnych, jednorodzinnych, których obszar oddziaływania miesci się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane; - wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2; - sieci elektroenergrtycznych obejmujacych napiecie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych.

1970-01-01 01:00:00Czytaj więcej

Przebudowany odcinek drogi powiatowej Olesno – Kolonia Biskupska oficjalnie oddany do użytku

Przebudowany odcinek drogi powiatowej Olesno – Kolonia Biskupska oficjalnie oddany do użytku16 listopada 2017 r. uroczystym przecięciem wstęgi oddano do użytku przebudowany 4,6 km fragment drogi powiatowej 1934 O na odcinku Olesno – Kolonia Biskupska.

1970-01-01 01:00:00Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych dla szkół biorących udział w projekcie pn. Eksperyment – najlepsza droga do wiedzy II

Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych dla szkół biorących udział w projekcie pn. Eksperyment – najlepsza droga do wiedzy II

1970-01-01 01:00:00Czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE o możliwości zapoznania się z projektem uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie „Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej i strefy miasta Opola"

ZAWIADOMIENIE o możliwości zapoznania się z projektem uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie „Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej i strefy miasta Opola20 listopada 2017 r. godz. 9:00 sala 117 Starostwa Powiatowego w Oleśnie Informacja o spotkaniu:

1970-01-01 01:00:00Czytaj więcej


 

Skycms Demo
45-801 Opole | ul. Partyzancka 5a | tel. 77545 30 60
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe