Strona testowa - zaczynamy odliczanie LINK

 

 

 Segregacja odpadów

 


POJEMNIK LUB WOREK ZIELONY (SZKŁO)

wrzucamy:
butelki i słoiki szklane po napojach i żywności;
butelki po napojach alkoholowych;
szklane opakowania po kosmetykach.


Zadbaj o czystość szkła i nie tłucz go przed wrzuceniem do pojemnika. Szkło można przetworzyć w całości i nie potrzebuje dodatkowych elementów by powstał z niego kolejny produkt. Wytwarzanie produktów pochodzących z recyklingu szkła jest mniej energochłonne.


 


POJEMNIK LUB WOREK ŻÓŁTY (PLASTIK, METAL, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE)

wrzucamy:
puste, odkręcone i zgniecione butelki plastikowe po napojach (np. typu PET);
puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości;
plastikowe opakowania po żywności (np. po jogurtach, serkach, kefirach, margarynach);
plastikowe zakrętki;
folię i torebki z tworzyw sztucznych;
opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach tzw. „tetrapaki”)
puszki po napojach, konserwach;
drobny złom żelazny oraz drobny złom metali kolorowych (np. zabawki, narzędzia
).

Pamiętaj! Zgnieć butelki przed włożeniem ich do pojemnika.

 

 


POJEMNIK NIEBIESKI LUB ZWIĄZANA PACZKA (PAPIER I TEKTURA)

wrzucamy do pojemnika lub pakujemy:
gazety, książki, katalogi, zeszyty;
papierowe torby i worki;
papier szkolny, biurowy;
kartony i tekturę oraz zrobione z nich opakowania.


Pamiętaj! Przed wrzuceniem papieru do pojemnika usuń wszystkie zszywki, klamerki czy inne elementy metalowe lub plastikowe.

 


PRZYDOMOWY KOMPOSTOWNIK LUB ODPOWIEDNIO OZNAKOWANY POJEMNIK (ODPADY ZIELONE I BIODEGRADOWALNE )

kompostujemy lub wrzucamy do pojemnika lub worka:
ściętą trawę z koszenia ogródków, kwiaty, liście, chwasty,
drobne lub rozdrobnione gałęzie krzaków i żywopłotów, korę drzew,
odpady kuchenne: resztki żywności pochodzenia roślinnego, obierki po warzywach i owocach, skorupki jaj, fusy z kawy i herbaty,
 trociny.

  


ODPOWIEDNIO OZNAKOWANY POJEMNIK (POPIÓŁ I ŻUŻEL)

wrzucamy do pojemnika: żużel i popiół z palenisk domowych opalanych węglem i drzewem

 

 

 

Ulotkę informacyjną można odebrać u Pani Sołtys lub pobrać z poniższego linku 

 

http://static.gogolin.pl/download/attachment/8651/jak_segregowac_odpady.pdf

 

 

 

 

 


 

Demonstracyjna strona SkyCMS
45-801 Opole | ul. Pod Lasem 5a | IOD Administrator Danych 77 545 30 60 | tel. 77545 30 60
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe